Kancelaria Adwokacka

adw. Stanisław Sokołowski

„lus est ars boni et aequi” – „A jog a jó és a méltányos művészete”
(Celsus, I. std)

O kancelariiZakres działalności

O kancelarii

Urodziłem sie w Warszawie w rodzinie o wielopokoleniowych tradycjach prawniczych. Po ukonczeniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i zdaniu w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym egzaminu sędziowskiego, w 1984 roku przeprowadziłem się na Węgry, gdzie załozyłem rodzinę.

Po wieloletniej pracy radcy prawnego m.in. w firmach ubezpieczeniowych i zdaniu na Węgrzech z wynikiem bardzo dobrym egzaminu adwokackiego załozyłem w Budapeszcie własną Kancelarię Adwokacką, która działa skutecznie od 20 lat.

Perfekcyjna znajomość obu języków – polskiego i węgierskiego -, oraz perfekcyjna znajomość prawa polskiego i węgierskiego umożliwia mi udzielanie skutecznej pomocy firmom i przedsiębiorcom polskim i węgierskim oraz osobom fizycznym w rozwiązywaniu problemów prawnych na Węgrzech i w Polsce. Reprezentuję skutecznie moich klientów w procesach sądowych, w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, spadkowych, administracyjnych, w zakładaniu podmiotów prawa gospodarczego.
W postepowaniach karnych wykonuję zadania obroncy w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.

Zakres działalności

PRAWO GOSPODARCZE

Zakładanie spółek prawa handlowego (sp. z o.o., komandytowa itp.) oraz oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych spółek na Węgrzech, kompleksowa obsluga prawna spółek prawa handlowego, oddziałów i przedstawicielstw. Obsługa prawna procesów upadłościowych, likwidacyjnych , reprezentacja w postepowaniu układowym. Doradztwo w zakresie polskiego i węgierskiego prawa cywilnego, gospodarczego, prawa spółek handlowych.

SPRAWY KARNE

Wykonywanie czynności obroncy w postępowaniu karnym przygotowawczym (śledztwo, dochodzenie) oraz w postępowaniu sądowym w szczególności w przypadku popełnienia przestępstwa przemytu osób, nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego.

UBEZPIECZENIA, ODSZKODOWANIA

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynien za szkody niemajątkowe na podstawie ubezpieczeń od odpowiedzialnosci cywilnej.( wypadki drogowe) Reprezentacja pozaprocesowa w postępowaniach likwidacji szkód przed ubezpieczycielem. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczeń majątkowych. Dochodzenie roszczeń majątkowych wynikających z umów ubezpieczeniowych na drodze sądowej, reprezentacja procesowa.

UMOWY, NIERUCHOMOSCI

Opracowywanie umów sprzedaży nieruchomości, reprezentacja w postępowaniu hipotecznym. Opracowywanie umów cywilno-prawnych w jezyku polskim i wegierskim (sprzedaż, najem, użytkowanie, zlecenie, umowy o dzieło, agencja itp.). Reprezentacja w sprawach o ochrone posiadania ( postępowanie przed komisją samorządową i w postępowaniu sądowym). Dochodzenie roszczeń wynikających z naruszenia prawa wlasności. Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, spraw o zasiedzenie, reprezentacja pozaprocesowa i procesowa.

PRAWO SPADKOWE I RODZINNE

Opracowanie testamentów i umów dotyczących spadków w jezyku polskim i wegierskim. Reprezentacja w postępowaniu o stwierdzenie nabycie spadku przed notariuszem i w postępowaniu sądowym. Dział spadku. Dochodzenie roszczeń wynikających ze spadku. Sprawy rozwodowe, sprawy wzajemnych roszczeń małżonków z tytułu małżenskiej wspólnoty majątkowej.

PRAWO PRACY

Opracowanie umów o pracę oraz innych dokumentów dotyczących stosunku pracy w jezyku polskim i wegierskim. Dochodzenie przed sądem pracy roszczeń pracowniczych wynikających ze stosunku pracy związanych z bezzasadnym rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem i ze skutkiem natychmiastowym. Dochodzenie przed sądem roszczeń odszkodowawczych pracodawcy i pracownika opartych na umowie o pracę.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Reprezentacja polskich i węgierskich firm transportowych w postepowaniach administracyjnych, w sprawach o wykroczenia drogowe (mandaty karne, opłaty drogowe, brak dokumentów itp.) . Reprezentacja w postępowaniu odwoławczym od administracyjnych decyzji mandatowych.

POSTĘPOWANIE UZNANIOWE I EGZEKUCJA ORZECZEN SąDÓW ZAGRANICZNYCH NA WĘGRZECH

Reprezentacja w postępowaniu o uznanie za wykonalne orzeczeń sądów zagranicznych. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego i nadzór prawny nad postępowaniem egzekucyjnym.

DORADZTWO PRAWNE

Kompleksowe porady w zakresie węgierskiego i polskiego prawa cywilnego, pracy, gospodarczego, rodzinnego i opiekunczego.

Opracowanie umów cywilno-prawnych, umów prawa pracy, prawa handlowego, prawa rodzinnego w języku węgierskim i polskim.

Kontakt

Telefon