Dr. Sokolowski Ügyvédi Iroda

„lus est ars boni et aequi” – „A jog a jó és a méltányos művészete”
(Celsus, I. std)

BemutatkozásFő tevékenységek

Bemutatkozás

Lengyelországban, Varsóban születtem több generációs lengyel jogász-családban. Miután elvégeztem a Varsói Egyetem Jogi Karát és a Varsói Törvényszéken jeles eredménnyel bírói szakvizsgát tettem, 1984-ben Magyarországra költöztem és itt alapítottam családot.

A többek között biztosító intézeteknél végzett több éves jogi munka és a magyar jogi szakvizsga sikeres letétele után saját ügyvédi irodát alapítottam Budapesten, amely 20 éve sikeresen működik.

A magyar és a lengyel nyelv, valamint a magyar és a lengyel jog tökéletes ismerete segít abban, hogy a magyar és lengyel cégek, vállalkozások, magánszemélyek  polgári, gazdasági, családi, öröklési, közigazgatási jogi ügyeit  peren kívüli , illetve peres eljárásban sikerrel megoldjam. Büntetőjogi ügyekben (különösen embercsempészés és közúti baleset gondatlan okozása) ellátom a védői teendőket mind a nyomozó hatóság, mind a bíróság előtt.

Fő tevékenységi területek

CÉGALAPÍTÁS, MEGSZŰNÉS, FELSZÁMOLÁS

Gazdasági társaságok (betéti társaság, kft.) valamint külföldi székhelyű  társaságok fióktelepeinek, képviseleteinek alapítása. Gazdasági társaságok ( Bt. Kft.) fióktelepek, képviseletek végelszámolásának, felszámolásának előkészítése és jogi felügyelete. Csődeljárásban való képviselet.

Tanácsadás  a lengyel gazdasági jog vonatkozásában.

BÜNTETŐÜGYEK

Védői teendők ellátása a nyomozó hatóságok: rendőrség, ügyészség előtt, valamint a bírósági eljárásban, különösen az embercsempészés, közúti baleset gondatlan okozása bűncselekmények vonatkozásában.

BIZTOSÍTÁSI ÜGYEK, KÁRTÉRÍTÉS

Közlekedési balesetekből eredő vagyoni és nem-vagyoni igények érvényesítése, biztosítók előtti kárrendezési eljárásban való képviselet, vagyoni  biztosításokból (lakásbiztosítás, társasházi biztosítás) eredő igények érvényesítése, biztosítási szerződésekből eredő vagyoni és nem vagyoni igények perben való érvényesítése.

SZERZŐDÉSEK, INGATLANÜGYEK

Ingatlan adás-vételi szerződések, polgári jogi szerződések szerkesztése magyar és lengyel nyelven (bérleti, használati, megbízási, vállalkozói), birtokvédelmi  eljárásban  (jegyző és bíróság előtti képviselet) való képviselet, tulajdoni igények érvényesítése, közös tulajdon megszüntetése iránti peren kívüli  és peres képviselet.

ÖRÖKLÉS, CSALÁDJOG

Végrendeletek , öröklési szerződések  elkészítése, magyar és lengyel nyelven hagyatéki eljárásban való képviselet, hagyatéki igények érvényesítése, házasság felbontása, házastársi vagyoni igények érvényesítése.

MUNKAJOG

Munkavállalói,  a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos kártérítési igények érvényesítése, peres képviselet, munkaszerződések és egyéb munkaviszonnyal kapcsolatos dokumentumok szerkesztése magyar és lengyel nyelven.

KÖZIGAZGATÁSI ÜGYEK

Magyar és lengyel szállítmányozási cégek képviselete Magyarországon, illetve Lengyelországban indított közigazgatási, szabálysértési ügyekben ( közigazgatási bírságok, útdíj, okmányok hiánya stb.) Közigazgatási határozatok elleni fellebbezési eljárásban történő képviselet.

KÜLFÖLDI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA

A külföldi székhelyű bíróságok határozatai végrehajtásának elismerése és végrehajtása, végrehajtási eljárás elindítása és jogi képviselete.

ÁLTALÁNOS TANÁCSADÁS

Széleskörű egyszeri jogi  tanácsadás nyújtása a munka-, szerződési, dologi, öröklési, valamint gazdasági jog területén.

Széleskörű tanácsadás a lengyel polgári- , munka- , családi és gazdasági jog vonatkozásában, magyar és lengyel nyelvű szerződések szerkesztése.

Elérhetőségek

Telefon