"lus est ars boni et aequi"     "Prawo jest sztuką stosowania tego co dobre i sprawiedliwe"   (Celsus, I. std)     


  Zakres działalności, Referencje


PRAWO GOSPODARCZE


 • Zakładanie spółek prawa handlowego ( sp. z o.o., komandytowa itp.) oraz oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych spółek na Węgrzech, kompleksowa obsluga prawna spółek prawa handlowego, oddziałów i przedstawicielstw

 • Obsługa prawna procesów upadłościowych, likwidacyjnych , reprezentacja w postepowaniu układowym

 • Doradztwo w zakresie polskiego i węgierskiego prawa cywilnego, gospodarczego, prawa spółek handlowych.


UBEZPIECZENIA, ODSZKODOWANIA


 • Dochodzenie odszkodowań i zadoscuczynienia za szkody nie majątkowe wynikajacych z ubezpieczeń komunikacyjnych, reprezentacja pozaprocesowa w postępowaniach likwidacji szkód przed ubezpieczycielem

 • Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczen majątkowych

 • Dochodzenie roszczeń majątkowych wynikających z umów ubezpieczeniowych na drodze sądowej, reprezentacja procesowa.


UMOWY, NIERUCHOMOSCI

 • Opracowywanie umów sprzedaży nieruchomości, reprezentacja w postępowaniu hipotecznym

 • opracowywanie umów cywilno-prawnych (sprzedaż, najem, użytkowanie, zlecenie, umowy o dzieło, agencja itp.)

 • reprezentacja w sprawach o ochrone posiadania ( postępowanie przed komisją samorzadową i w postępowaniu sądowym)

 • dochodzenie roszczeń wynikających z naruszenia prawa wlasności

 • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności , spraw o zasiedzenie, reprezentacja pozaprocesowa i procesowa.


PRAWO SPADKOWE I RODZINNE

 • opracowanie testamentów i umów dotyczących spadków

 • reprezentacja w postępowaniu o stwierdzenie nabycie spadku przed notariuszem i w postępowaniu sądowym.

 • Dział spadku

 • Dochodzenie roszczeń wynikających ze spadku

 • Sprawy rozwodowe, sprawy wzajemnych roszczeń małżonków z tytułu małżenskiej wspólnoty majątkowej


PRAWO PRACY


 • Opracowanie umów o pracę oraz innych dokumentów dotyczących stosunku pracy.

 • Dochodzenie przed sądem pracy roszczeń pracowniczych wynikających ze stosunku pracy związanych z bezzasadnym rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem i ze skutkiem natychmiastowym

 • Dochodzenie przed sądem roszczeń odszkodowawczych pracodawcy i pracownika opartych na umowie o pracę.


POSTEPOWANIE UZNANIOWE I EGZEKUCJA ORZECZEN SADÓW ZAGRANICZNYCH NA WEGRZECH

 • Reprezentacja w postępowaniu o uznanie za wykonalne orzeczeń sądów zagranicznych

 • Wszczęcie postepowania egzekucyjnego i nadzór prawny nad postepowaniem egzekucyjnym


DORADZTWO PRAWNE


 • Kompleksowe porady w zakresie węgierskiego i polskiego prawa cywilnego, pracy, gospodarczego, rodzinnego i opiekunczego.

 • Opracowanie umów cywilno-prawnych, umów prawa pracy, prawa handlowego, prawa rodzinnego w języku węgierskim i polskim.


REFERENCJE


Wsród stałych lub dorażnych klientów Kancelarii są następujace węgierskie i polskie podmioty gospodarcze:


Groupama Garancia Biztosító Zrt, Allianz Direct Kft, Kanlux Kft, Fota Hungary Kft, FOTA S.A. Orlen OIL Sp. z o.o. Instalbud Rzeszów SA., Zelmer S.A., BUMAR S.A. , Mercator Medical S.A. ,Kanlux S.A. WEA AVIATION S.A., KCR. S.A., Rafako S.A. , Rafako Kft., KAN Sp. z o.o. ( TATUM)
Lengyel ügyvéd Magyarországon, magyar ügyvéd Lengyelországban


www.sokolowski.hu

Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight